Kancelaria


Założycielem Kancelarii jest radca prawny Daniel Janik. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie gospodarczym. Prawnik wiodący w Kancelarii.

Od 2015 roku jest prawniczo związany z największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej.

W roku 2012 został analitykiem ds. zarządzania wierzytelnościami trudnymi w jednym z największych Banków w Polsce. W 2013 roku został najlepszym analitykiem w Polsce w procesie windykacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Zwycięzca wielu konkursów bankowych związanych z procesem odzyskiwania wierzytelności na portfelu MSP.

Pełni funkcję nadzorcze jako Przewodniczący Rady Fundacji.

W latach 2010-2013 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zakończoną egzaminem zawodowym.

W latach 2005-2012 związany był z olsztyńską kancelarią prawną specjalizującą się w prawie gospodarczym.

W roku 2009 ukończył wyższe studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.