SPECJALIZACJE

  • prawo zamówień publicznych
  • prawo bankowe
  • prawo cywilne
  • prawo handlowe

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1537.

Posiada bogate doświadczenie zebrane przy obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym instytucji ubezpieczeniowych i jednostek budżetowych. Specjalizuje się w sprawach związanych z nieruchomościami, prawem zamówień publicznych, obsłudze inwestycji budowlanych, dochodzeniu roszczeń majątkowych, w tym odszkodowawczych z OC/AC i konsumenckich. Zajmuje się sprawami bankowymi dotyczącymi kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF.

Od roku 2018 współpracuje ze Stowarzyszeniem Odszkodowania-Expert
w zakresie wsparcia prawnego osób poszkodowanych. Od kilku lat obsługuje jednostki sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

ZOSTAW WIADOMOŚĆ