Sprawy frankowe – statystyki za 2021 rok i 1Q2022 w naszej Kancelarii

Rok 2021 to znaczący przyrost złożonych powództw w odniesieniu do roku 2020 (przyrost o 47%). W stosunku do roku 2019 przyrost ten wyniósł aż 72%. Tak znaczące przyrosty oznaczają, że kredytobiorcy są już mocno zdeterminowani, aby wytaczać powództwa przeciwko bankom. Sprzyja im orzecznictwo, które wydaje się już jednolite.

W roku 2021 r. uzyskaliśmy 16 wyroków ustalających nieważność umowy oraz 3 wyroki odfrankowujące. 3 wyroki stały się prawomocne.

Średni czas oczekiwania na zakończenie sprawy przed Sądem I instancji wynosi dla naszych spraw obecnie od 9 do 12 miesięcy. W sądzie II instancji czas oczekiwania wynosi ok. 12 miesięcy. Tendencja ta niepokoi, ponieważ jeszcze w roku 2018 i 2019 na wyrok sądu I instancji czekaliśmy raptem 6 miesięcy. Tak długi czas oczekiwania wynika przede wszystkim z dużego wpływu spraw frankowych do sądów i niewystarczającej obsady sędziowskiej.

W 1Q2022 złożyliśmy 11 pozwów.

Uzyskaliśmy 1 prawomocny wyrok.

Obsługujemy prawnie jeden pozew o korzystanie z kapitału, w którym bank pozwał naszego klienta po ustaleniu prawomocnej nieważności jego kredytu.W portfelu spraw frankowych kancelarii posiadamy 9 banków, które oferowały swoim klientom umowy frankowe.

Stosunek kredytów denominowanych do indeksowanych w kancelarii to 75% do 25%.

Ciekawostka: w jednej ze spraw frankowych złożonej w grudniu 2021 roku pierwszy termin rozprawy wyznaczony został na sierpień 2023 !- Jest to nietypowy przypadek i mamy nadzieję, że jest to pomyłka.

Choć orzecznictwo w sprawach frankowych wydaje się już jednolite (przeważa ustalanie nieważności), to rok 2022 w naszej ocenie będzie kluczowy jeśli chodzi o roszczenia banków za korzystanie z kapitału. Niektórzy z naszych klientów już otrzymali takie pozwy, inni zostali uprzedzeni o zamiarze złożenia takiego pozwu. Z naszych ustaleń wynika, że banki rozpoczęły nagminną procedurę pozywania swoich klientów w obawie przed niepewnością prawną dotyczącą okresu przedawnienia ich roszczeń. W tej kwestii będziemy oczekiwać na wyrok TSUE, który miał zapaść już w marcu 2022 r., ale został przesunięty o kilka miesięcy. Natomiast w polskim orzecznictwie już zapadają pierwsze wyroki oddalające takie roszczenia. Oczywiście ze wszystkim będziemy na bieżąco informować i służymy pełną obsługą prawną od wytoczenia powództwa, po obsługę roszczeń za korzystanie z kapitału i mediację z bankiem.

Pozdrawiamy !

JANIK Kancelaria Prawa Gospodarczego i Bankowego
Radcowie Prawni / Adwokaci

ul. Mikołaja Kopernika 29-31/17, 10-512 Olsztyn
tel. +48 600 384 862
e-mail: kancelaria@janik.olsztyn.pl

logo-footer

Bądź z nami na bieżąco: