[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Zachęcamy i jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem inwestycji elektroenergetycznych do udziału w jednodniowym szkoleniu eksperckim organizowanym przez ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie.

Szkolenie poprowadzi profesjonalny zespół ekspertów – radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem procesowym i administracyjnym przy obsłudze spraw formalno-prawnych związanych z budową linii i stacji energetycznych.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawione studium przypadku budowy linii i stacji energetycznych w trybie ustawy z dn. 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, analiza najnowszych orzeczeń sądowych wydanych na gruncie specustawy, a w szczególności omówiona zostanie procedura egzekucji obowiązków właścicieli nieruchomości zmierzająca do udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji.Dodatkowo, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. przepisów dotyczących ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w trakcie szkolenia zostanie przedstawiony profesjonalny komentarz radcy prawnego dotyczący nowych przepisów w aspekcie, właściwości organów, uzyskania tytułów do gruntów w przypadku urządzeń przesyłowych posadowionych nad wodami, w rowach, etc.

Prelegenci dokonają analizy pionierskiego przypadku wprowadzenia do miejscowego planu inwestycji celu publicznego linii 400kV Ełk-Granica RP w trybie Zarządzenia Zastępczego wydanego przez Wojewodę Podlaskiego.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2019 r. w hotelu Port 110 w Iławie.

Poniżej załączamy szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z wykazem radców prawnych, którzy będą prelegentami. Serdecznie zapraszamy.

  Pobierz szczegółowe informacje dotyczące szkolenia

[/column]